Klub chovatelů a přátel oslů z.s.

Chováme a milujeme oslíky!

Jsme klub chovatelů a milovníků oslíků, který sdružuje jak ty, co oslíky vlastní pro svoje potěšení, zabývají se jejich reprodukcí, tak i těch kdo je prostě miluje a není jim lhostejný jejich osud, podmínky chovu a využití jak v ČR, tak případně i v zahraničí. 

Naším hlavním účelem je organizování chovu oslů, přispívat všestranně svou činností k rozšíření popularity chovu oslů a zvýšení úrovně jejich chovu. 

Pokud některý z cílů naší organizace je Vám blízký a chtěli byste ho podpořit, staňte se našimi členy! Na výběr jak s námi zůstat propojení a přispět k dílu:

1. Stát se oficiálním členem spolku. Výhody spojené se členstvím: 

 • podílíte se na chodu a řízení spolku
 • vstup na akce organizované spolkem 
 • slevy při administrativních úkonech spojených s chovem a členstvím KCHPO v ASCHK ČR (Asociace svazů chovatelů koní ČR) - registrace a označování zvířat, uchovnění a zápis do PK, získání licence k plemenitbě pro hřebce atd. Kompletní ceník úkonů zde...
 • možnost prezentace svých chovných jedinců, odchovů a jedinců na prodej na webových stránkách Klubu a akcích pořádaných Klubem
 • členský poplatek 250 Kč/rok (z toho 100 Kč/rok se odvádí do ASCHK ČR)
 • Členství vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku 

2. Stát se "Partnerem" klubu - oslím fanouškem a přítelem  - členem neoficiálního/neformálního klubu - těch kdo oslíky prostě miluje. Se členstvím nejsou spojené žádné závazky.  Výhody spojené s registrací:

 • zůstaneme s Vámi v kontaktu a budete informování o dění v klubu, připravovaných akcích atd.
 • můžete přiložit ruku k dílu a pomoci nám a oslíkům svou účastí nebo myšlenkami na připravovaných akcích, rozvoji a realizaci projektů atd. 
 • prezentace na webu v záložce Partneři a Sponzoři (pokud se podílíte na projektech)
 • vstup na akce organizované spolkem
 • uvedení ve výroční zprávě  (pokud se podílíte na projektech)

3. Stát se "Sponzorem" klubu. Pokud nám a oslíkům nejen fandíte, ale chcete pomoci finančně pro rozvoj organizace, myšlenek a projektů, které podporujeme, můžete se přihlásit ke sponzorství. Uvítáme jak jednorázové, tak i dlouhodobé sponzorství. Na všechny dary vystavujeme darovací smlouvu. Jako sponzor máte následující výhody:

 • prezentace na webu v záložce Partneři a Sponzoři
 • prezentace na akcích organizovaných spolkem
 • vstup na akce organizované spolkem
 • uvedení ve výroční zprávě 
 • další spolupráce dle domluvy (neváhejte nás kontaktovat)

Stanovy spolku


1.Přihláška do spolku

Transparentní účet u Fio Banky na zaslání členského příspěvku nebo sponzorského daru: 2301840416/2010 do zprávy uveďte vaše jméno a příjmení

Prohlédnout stav účtu může zde